Проектът Debian
Книга за Debian GNU/Linux на български език

Участвайте и Вие

Книгата се развива по правилата на любимия ни свободен софтуер. Всеки може да изпраща текстове и те да бъдат включвани след одобрение от авторите. Ако желаете права за промяна в текста на книгата или просто искате да ни изпратите тези текстове се обърнете към участниците в проекта.

Файлове

Следните файлове са достъпни за разглеждане и сваляне:

Debian binary & source пакети на книгата можете да намерите на:

Лицензът за употреба на книгата се намира във файла LICENSE.
The Debian Book Team.