Debian GNU/Linux върху MS X-Box

Инсталация на Debian GNU/Linux върху MS X-Box. Ed's Debian е пълна Debian-базирана GNU/Linux дистрибуция, която съдържа последните предимства на X-Box Linux разработването.George Danchev 2004-12-25