Subsections

Debian/GNU Linux върху HP PA-RISC

Хардуер

Описаната тук процедура е проведена с:

     ARCH: HP PA-RISC 2.0
    MODEL: 9000/800/A400-44 (Crescendo DC-440)
     CPU: PA8500 (PCX-W) 440 MHz (512 KB I-cache, 1024 KB D-cache)
     RAM: 1024 MB
     ETH0: Digital DS21143 Tulip rev 65
     SCSI: 2x sym53c875, 2x sym53c896
     SDA: SEAGATE ST336704LCV (36704 MB)
     SDB: SEAGATE ST336704LCV (36704 MB)
     SDC: SEAGATE ST318404LC (18210 MB)
     SR0: HP DVD-ROM 6x/32x

Документация

Начало на инсталацията

ISO-та на Woody за HPPA

Дърпате, записвате, боотвате hppa машината и прекъсвате boot процеса:

Processor is booting from first available device.

To discontinue, press any key within 10 seconds.

Boot terminated.


---- Main Menu ---------------------------------------------------------------

   Command              Description
   -------              -----------
   BOot [PRI|ALT|<path>]       Boot from specified path
   PAth [PRI|ALT] [<path>]      Display or modify a path
   SEArch [DIsplay|IPL] [<path>]   Search for boot devices

   COnfiguration menu        Displays or sets boot values
   INformation menu         Displays hardware information
   SERvice menu           Displays service commands

   DIsplay              Redisplay the current menu
   HElp [<menu>|<command>]      Display help for menu or command
   RESET               Restart the system
----
Main Menu: Enter command or menu >

Търсим за boot устройства:

Main Menu: Enter command or menu > sea
                   
Searching for potential boot device(s)
This may take several minutes.

To discontinue search, press any key (termination may not be immediate).


  Path# Device Path (dec) Device Path (mnem) Device Type
  ----- ----------------- ------------------ -----------
  P0   0/0/1/0.1     extscsia.1     Random access media    
  P1   0/0/1/0.0     extscsia.0     Random access media    
  P2   0/0/1/1.15     intscsia.15     Random access media    
  P3   0/0/2/0.1     extscsib.1     Random access media    


Main Menu: Enter command or menu >

В този случай 0/0/2/0.1 ми е CD-ROMа от който искам да boot-на. Тъй като в Linux наименоването на устройствата започва от най-малкото SCSI ID, горните paths ще бъдат:

    0/0/1/0.0    /dev/sda
    0/0/1/0.1    /dev/sdb
    0/0/1/1.15   /dev/sdc
    0/0/2/0.1    /dev/sr0

Сега е момента да помислите кой диск(ове) ще дадете на Debian, и как ще се виждат под Linux, какви partitions ще има, и дали няма да изтриете някой друг диск по грешка. След което bootваме от CD-то:

Main Menu: Enter command or menu > bo p3
Interact with IPL (Y, N, or Cancel)?> n

Booting... 
Boot IO Dependent Code (IODC) revision 1


HARD Booted.
palo ipl 1.0 root@palinux Mon Apr 1 10:02:53 MST 2002
                           
Boot image contains:
  0/vmlinux32 3687647 bytes @ 0x649000
  0/vmlinux64 4719374 bytes @ 0x9cd800
  0/ramdisk 2663046 bytes @ 0xe4e000 

Information: No console specified on kernel command line. This is normal.
PALO will choose the console currently used by firmware (serial).    
Command line for kernel: 'ramdisk_size=8192 root=/dev/ram \
console=ttyS0TERM=vt102 palo_kernel=0/vmlinux'
Selected kernel: /vmlinux from partition 0
Selected ramdisk: /ramdisk from partition 0
Warning: kernel name doesn't end with 32 or 64 -- Guessing... \
Choosing 64-bit kernelELF64 executable
Entry 00100000 first 00100000 n 4
Segment 0 load 00100000 size 2568152 mediaptr 0x1000
Segment 1 load 00374000 size 722104 mediaptr 0x274000
Segment 2 load 00428000 size 463872 mediaptr 0x325000
Segment 3 load 0049c000 size 49152 mediaptr 0x397000 
Loading ramdisk 2663046 bytes @ 3fd65000...     
Branching to kernel entry point 0x00100000. If this is the last
message you see, you may need to switch your console. This is 
a common symptom -- search the FAQ and mailing list at parisc-linux.org

След което boot-ва самия кернел. debian-hppa използва за boot loader PALO, а не LILO (както се вижда по горе), и виждаме познатия Debian Installer. (FIXME: Проблеми)

Основни конфигурации

Избор на клавиатура няма, тъй като сме през конзола (в моя случай -- през GSP), следва partitioning на дисковете. Тук имаме следните моменти:

Като се имат предвид горните забележки, правим си дяловете, и в моя случай накрая имаме следното:

                 cfdisk 2.11n
 
               Disk Drive: /dev/sda
              Size: 36703932928 bytes
       Heads: 64  Sectors per Track: 32  Cylinders: 35003
 
  Name    Flags   Part Type FS Type     [Label]    Size (MB)
 ------------------------------------------------------------------------------
  sda1          Primary  Linux/PA-RISC boot         32.51     (recovery дял)
  sda2          Primary  Linux                32.51     (/boot)
  sda3          Primary  Linux               1024.46     (/)
  sda5          Logical  Linux swap            2047.87     (swap) 
  sda6          Logical  Linux               1024.46     (/tmp)
  sda7          Logical  Linux               2047.87     (/var)
  sda8          Logical  Linux               2047.87     (/usr)
  sda9          Logical  Linux              28445.77     (/home)

Продължаваме по стандарния начин с debian installer (Initialize and Activate a Swap Partition, Initialize a Linux Partition), докато ги mount-нем всичките... root дялът -- първи, лично аз избрах да ги направя ext3 а не ext2.

Довършителни процедури

Продължаваме с инсталацията (основно от CD, българските mirror-и на Debian не съдържат hppa, така че засега upgrade и инсталации могат да се правят само от international mirror-и). След конфигуриране на drivers (ако имате нужда) следва инсталацията на Base System по познатия начин, reboot, base-config, описваме си apt-sources, и аз лично се лишавам както от услугите на dselect, така и от тези на tasksel, като предпочитам нататък да си инсталирам на ръка. Завършваме с base-config-а по традиционния начин.


George Danchev 2004-12-25