Debian/GNU Linux върху AMD64

Докато влезе официално в Sid софтуера и документацията ще са достъпни от:

FIXME: да се даде пример за инсталация.


George Danchev 2004-12-25