Debian GNU/Linux в клъстер чрез Mosix, OpenMosix и други

Разбира се, клъстерните технологии не са специфични за Debian, но понеже има подобни пакети, включени в архива на Debian, а както и реални примери на работещи клъстери, изградени от Debian GNU/Linux машини, ще споменем и тази тема.

Ето няколко примера:

Тук ми се ще да дам и един такъв пример леко встрани. Не малко хора употребяват и свързват думата Enterprise само и единствено с т.н. Commercial OS vendors или по-точно със системите, които се предоставят от тях. Не винаги става ясно в какъв смисъл се употребява думата Enterprise, но почти винаги като че ли се има предвид използването на някаква технология за clustering, или пък дадена mission-critical задача. Доста едностранчиво и праволинейно е да се мисли, че това е единственият и неповторим подход. Нека погледнем от другата страна -- Debian и Gentoo например са отявлени представители на т.н. некомерсиални General-purpose Distributions. Общото е, че те не се продават срещу заплащане, и проектите са sponsored by companies, а не owned by companies. Ето една статия от три части

която може да разясни някои недоразумения в този дух. В случая се визира clustering чрез OpenMosix и примера е даден с Gentoo, но спокойно можете да си мислите същото и за Debian, защото Mosix ( kernel patches and userland tools), а впоследствие и OpenMosix ( kernel patches and userland tools) присъстват отдавна в неговия архив, но дори и да не присъстваха нямаше да бъде болка за умиране -- на който му трябва clustering най-вероятно ще знае как да използва този софтуер и в upstream вид. Забележете каква е и историята на самия OpenMosix проект защо е GPL'ed, и защо е било необходимо да се основава той, наследявайки своя предшественик Mosix. Въпросът не опира до каквато и да е религиозна или идеологическа основа, въпросът не е кой е по-комерсиален или по-неутрален в материалния смисъл на думите, въпросът опира чисто и просто само до техническото съвършенство на софтуера и възможностите за постигане на такова. Запазвайки колкото е възможно по-голям неутралитет, т.е. без каквито и да са притеснения как ще се продава това или онова, възможностите за техническо усъвършенстване се увеличават. Проектът Debian, а както и самия Linux kernel, са блестящи примери за запазване на собствен неутралитет. Както казва и самия Linus Torvalds, дори и той да бъде "`купен"' от някоя компания, не е възможно това да стане с Linux. Създателят на проекта Debian впоследствие напусна този проект и започна да развива своя комерсиална дейност, което си е абсолютно нормално и в реда на нещата, но самият проект Debian винаги ще си остане неутрален и некомерсиален, поради гореспоменатите причини, иначе няма да е Debian. Много ползватели на свободен и/или отворен софтуер го ползват и защитават само поради идеологически и религиозни причини, несъзнавайки къде точно се крие неговото превъзходство, а това е много много жалко. Софтуерът не е основа за водене на безсмислени идеологически войни на тема "`кой е по-велик"', софтуерът е за да върши някаква полезна работа. Аз например не ползвам Debian и Linux (e.g. Debian GNU/Linux), защото съм чул, че са безплатни (т.е. получават се без заплащане), ексцентрични и модни. Напротив, ползвам ги поради техническите им качества, последните оценявам технически, а не идеологически или религиозно, което хич не е сериозно да се прави. Естествено, че нямам нищо против да бъда убеден от даден Commercial OS vendor, че съществуват и технически по-съвършенни аналози за General Computing usage, винаги съм готов да слушам, но технически аргументи, а не сухи рекламни трикове подвеждащи потребителя.


George Danchev 2004-12-25