Анализи, оценки, предложения

Малко по-задълбочени сравнения и анализи има в Advanced Package Management Comparisons.

Debian/GNU Linux: The Past, the Present and the Future -- presented at the Free Software Symposium 2002 on October 22, 2002 15:30 at the University of Tokyo.

Като, че ли е пропуснато да се обясни малко повече за работа с debian source packages (FIXME: да се обясни още по-подробно):

Нова система за build на пакети се готви от Colin Walters. Тя се нарича версия 2 на source пакетите и в нея се адресират сложността на сегашните debian/rules файлове, както и многото излишък в тях. Новата система е силно повлияна от u-os пакетната система на Christoph Lameter. Основната идея е да се направят нещата прости, a сложните неща -- възможни.

В тази връзка доста се спекулира с т.н. source-based distributions, като Gentoo, при които софтуерът се компилира направо на машината на потребителя. Естествено, това може да стане и с debian source packages, въпреки че малко потребители го знаят;-). Основната идея е, че така могат да се използват по-добре оптимизациите на компилатора за съответния процесор. В това има доза истина, обаче се отнася само до т.н. CPU-intensive приложения като аудио и видео плеъри, библиотеки в които са реализирани някакви тежки математически или криптографски алгоритми, въобще програми, които могат да се възползват от конкретните за дадения процесор инструкции. Може да се окаже дори, че разликата между процесорите от x86 архитектурата не е забележима, докато при процесорите от Sparc архитектурата например едно такова оптимизиране дава сериозно отражение върху производителността. Затова не е лошо някои CPU-intensive приложения да се прекомпилират на място и да се оптимизират от source packages, ebuilds, ports и т.н., но да се очаква, че всички приложения ще се възползват от едно такова оптимизиране, е меко казано несериозно. Тук са замесени възможностите на съответното CPU, възможностите на съответния компилатор да оптимизира за него, както и самият на приложениетоу което се опитваме да оптимизираме. Ако последното е много зле, то никакъв компилатор и оптимизатор не може да ви помогне, затова най-добре се оптимизаира от изходния код на самото приложение. Ето едно сравнение на Debian за i386, Mandrake за i586 и Gentoo. Или с казано накратко, подобни оптимизации са определящи от гледана точка на производителността в много специфични случаи и не е казано, че само source-based distros могат да компилират своите пакети на потребителската машина. Debian предлага впечатляващо много инструменти по въпроса, като доста от тях са разгледани в предните глави на тази книга.

Вече като малко по-напреднали трябва да четете:George Danchev 2004-12-25