Погрешно схващане

Доста погрешно схващане е, главно сред тези, които не са се докосвали до Debian, че щом операционната система се изготвя от некомерсиална организация, то това е неин недостатък, главно поради това, че няма конкретно лице, което да поеме персонална отговорност при евентуални проблеми със софтуера. Първо, безплатна, а така и комерсиална поддръжка има. Комерсиалната е ясна -- лице или компания се заема с поддръжката и гарантира, че всичко ще е както сте се договорили, че трябва да бъде, и при проблеми следват някакви взаимоотношения между вас, както е навсякъде. По-важното е, че безплатната поддръжка се осъществява и идва съвсем естествено до потребителите чрез многобройните пощенски списъци, новинарски групи, пряко взаимодействие с разработчиците и т.н, и всичко това е в процеса на разработка. Разбира се, не всички имат времето, знанията и уменията да се възползват от всичко това, но това е един прекрасен източник за придобиване на знанията и опита на другите, по-опитните и по-напредналите. Получава се точно обратното, главното предимство на организацията е, че е некомерсиална, и съответно операционната система е такава, т.е. изключително много се държи на техническия аспект на нещата, без влияние на каквито и да са външни странични фактори, които могат да отклонят нещата от чисто техническия нюанс. Това може би е и поради много тясната връзка с академичните среди, които се интересуват главно от техническата част на нещата. Това от своя страна води до налагане на много високо техническо ниво и задълбоченост, трудно достижимо от редица комерсиални аналози. На практика направо трябва да се погледне списъка с регистриралите се потребители (добавени там по своя инициатива), сред които има научни институции (изключително висока популярност), комерсиални организации, опганизации с идеални цели, а както и правителствени такива. Обърнете внимание на мотивите, които изтъкват за ползване на системата, а както и за какви цели се ползва.


George Danchev 2004-12-25