Проблеми и задачи при управлението на софтуера

При дистрибутирането на какъвто и да е софтуер, проблеми и задачи за решаване винаги ще има. Нещата могат да се подхванат наистина издълбоко така, че и най-малките подборности и крайни случаи да бъдат отчетени и обработвани по определен начин. Важното е потребителят да не бъде принуден да използва точно определена версия на даден софтуер, ако това не се налага, а да му се даде възможността да маневрира в рамките на безопасното и надеждното. Или с други думи казано, взаимовръзките между различните части на Вашата система могат да бъдат контролирани в полза на потребителя. В следващите глави на тази книга ще се опитаме да обясним как се решава всичко това в света на Debian.George Danchev 2004-12-25