Инсталиране на LATEX

LATEX е мощна система за изготвяне на документи, позволяваща форматиране на по-ниско и високо ниво и конвертирането в различни формати за четене и печат. Само част от поддържаните формати са DVI, PostSrypt, PDF, HTML. Ако сте инсталирали някоя дистрибуция на GNU/Linux, можете да проверите дали имате инсталирани LATEX (или, по-точно, една от реализациите му teTex), като използвате някоя от командите latex, tex, pdflatex. Ако нито една от тях не работи, тогава ще ви се наложи да инсталирате. Най-добре прочетете инструкциите за инсталация на Вашата дистрибуция и изберете съответните необходими пакети.

Ако разполагате с Debian:

# apt-get install tetex-extra

За съжаление стандартната дистрибуция на LATEX не е достатъчно добре кирилизирана и не е много наясно с българския език. Именно затова, преди да се впуснем в не особенно сложния процес на създаване на PDF, PostScript и т.н. изходи от LATEX, е нужно да инсталираме няколко пакета.

bgtex-v2 е първият пакет, който е нужен за българизация на teTeX. Можете да го изтеглите от ftp://lml.bas.bg/home/anton/tex/ и след като го разпакетирате, внимателно прочетете и следвайте инструкциите за инсталация.

scalable-cyrfonts-tex е пакет, който добавя нови шрифтове в teTeX. Тези шрифтове са напълно безплатни и нямат ограничения за рапространението си. Можете да дръпнете пакета от: ftp://lml.bas.bg/home/anton/tex/ и след като го разпакетирате внимателно прочетете, следвайте инструкциите за инсталация.

Ако разполагате с Debian:

# apt-get install scalable-cyrfonts-tex

Не забравяйте да добавите следните ред в съответните файлове:

Файл Ред
/etc/texmf/dvips/config.ps p +cyrfonts.map
/etc/texmf/pdftex/pdftex.cfg map +cyrfonts.map

Ако не можете да намерите някой от тези два файла, пробвайте със следните алтернативни имена:

/etc/texmf/dvips/config.ps /usr/share/texmf/dvips/config/config.ps
/etc/texmf/pdftex/pdftex.cfg /usr/share/texmf/pdftex/config/pdftex.cfgGeorge Danchev 2004-12-25