Структура и съдържание - организация на файловете

./
главна директория. Всичко, на което не може да се намери място, е тук.

src/
LATEX сорсовете на самата книга и всички изходни файлове, като src/debian-book.tex е главният LATEX файл. Започва с всички общи и по-сложни настройки за документа и накрая включва останалите файлове. Ако искате да включите нов файл, се прави по-този начин, ако не, то просто редактирате някой съществуващ. Забележете, че разширението .tex при включване се пропуска.

dists/
bzip2 tarballs на изходите са в тази директория.

queue/
ако някой има проблеми с LATEX, то може да предостави своите писания в чист текст, но на български език.

utils/
ако някой е написал и ползва неофициално някоя собствена програмка, може да я сподели тук.George Danchev 2004-12-25