Достъп до изходните кодове чрез SVN

Естествено, трябва да имате инсталиран SVN. Ако разполагате с Debian:

# apt-get install subversion

За да изтеглите последните сорсове на книгата от CVS хранилището, изпълнете:

$ svn checkout http://svn.openfmi.net/debian-book-bg

Тези, които имат желание да се включат в разработката на книгата и да commit-ват в SVN-хранилището, трябва да имат и права за писане в проекта. Авторите трябва да изтеглят книгата по следния начин:

$ svn checkout --username име https://svn.openfmi.net/debian-book-bg

Където име е Вашето потребителско име.George Danchev 2004-12-25