Работа със CVS

Премина се към работа със SVN, но тези инструкции за CVS ще останат тук поради исторически причини.Subsections

George Danchev 2004-12-25