Достъп до изходните кодове чрез CVS

Естествено, трябва да имате инсталиран CVS. Ако разполагате с Debian:

# apt-get install cvs

За да изтеглите последните сорсове на книгата от CVS хранилището, изпълнете:

$ export CVSROOT=:pserver:anonymous@photo-forum.net:/home/cvsroot
$ cvs login
$ cvs -z9 checkout -P debian-book

Тези, които имат желание да се включат в разработката на книгата и да commit-ват в CVS-хранилището, трябва да имат инсталиран SSH и права за писане в проекта, които могат да получат, ако изпратят писмо до debian-book@lists.zadnik.org. Авторите трябва да изтеглят книгата по следния начин:

$ export CVSROOT=:ext:име@photo-forum.net:/home/cvsroot
$ export CVS_RSH=ssh
$ cvs -z9 checkout -P debian-book

Където име е Вашето потребителско име.George Danchev 2004-12-25