Използване на общодостъпен ключ за достъп до CVS

По подразбиране всяка команда cvs(1) изисква парола за достъп. Това е досадно, но решение има - използването на общодостъпен ключ (public key) вместо парола.

Тук ще бъдат представени кратки инструкции, засягащи темата единствено в най-общия случай.

  1. Изпълнете командата ssh-keygen -t dsa. Въведете за парола добре измислена парола, която да е поне толкова неразбиваема, колкото истинската Ви парола.
  2. scp .ssh/id_dsa.pub photo-forum.net:.
  3. photo-forum.net$ cat id_dsa.pub » .ssh/authorized_keys

С това всичко е подготвено за почти безпаролна работа със CVS хранилището.

За да използвате ключа, веднъж в цялата X (или конзолна) сесия трябва да изпълните командата ssh-add(1), която пита за паролата, която дадохте на ssh-keygen(1). По този начин в текущата сесия се зарежда личния ключ (private key), който се използва при всяко извикване на командата ssh. (Всички команди към CVS хранилището минават през ssh, затова и трябва да се установи променливата CVS_RSH.)

Ако командата ssh-add се оплаче, че не може да намери ssh-agent, значи дистрибуцията, която ползвате, не е направена, както трябва. В Дебиан няма такива проблеми. Тук няма да се показва решение на този проблем, а ако го имате, обърнете се към справочника относно командата ssh-agent(1).


George Danchev 2004-12-25