Как да генерираме PDF, DVI, Postscript, HTML

За да получите PDF-изхода, в директорията src/ изпълнете:

$ make pdf

DVI и Postscript засега не са предвидени в Makefile-a, но можете да ги получите чрез командите:

$ latex debian-book.tex
$ dvips debian-book.tex

Внимание: поради това, че обемът на книгата доста нарасна, може би ще се наложи да разрешите на програмите от пакета teTex да ползват по-голямо количествxо памет от зададено по-подразбиране. Това става от pool_size стойността във файла texmf.cnf. Намира се в /etc/texmf/texmf.cnf или го потърсете с някоя от командите:

$ locate texmf.cnf
$ find / -name texmf.cnf

Намерете в него реда:

pool_size = 125000

И увеличете тази стойност няколко пъти, примерно на 625000.

Дръпнете си последната версия на latex2html от: http://saftsack.fs.uni-bayreuth.de/~latex2ht/current/latex2html-2K.1beta.tar.gz

Ако разполагате с Debian:

# apt-get install latex2html

За да получите HTML изходите, изпълнете:

$ cd debian-book/src
$ make html

или

$ make htmlsplit

Забележка: Когато пишете на LATEX и не сте убедени, че сте се справили много добре, е хубаво да коментирате първия ред в debian-book.tex, т.е. да изключите batch режима. Така ще можете да виждате грешки си.

Ако искате да компилирате всичко:

$ cd src/
$ make clean dists-clean
$ make dists
$ make allGeorge Danchev 2004-12-25