Subsections

Достъп до Knoppix и Debian CD и DVD images

Knoppix images

Debian images

Български миръри на Knoppix и Debian

За българските потребители ще е по-удобно да изтеглят Debian Knoppix от български миръри:

Images:

Binary и Source Packages - тези може да ги описвате в /etc/apt/sources.list. В директорията utils/home/ на книгата може да разгледате такива конфигурационни файлове:

Не бързайте да изтегляте Debian images:

Ако нямате възможност или не знаете как да дръпнете и изпечете на CD тези images, тогава ви остава да намерите някой, който да го направи за вас, или безплатно и на приятелски начала, ако е ваш познат, или може да се наложи да заплатите разходите по изтеглянето, изпичането и самата празна CDROM бланка, ако не си носите такава. Помнете, че за самия софтуер на Debian и Knoppix не могат да се искат пари, но пък никой не е длъжен да ви пече колкото се сетите на брой CD-та за негова сметка, щото на вас така ви харесва, пък не можете да го постигнете сами. Така че е излишно да се хвърляте на повече от едно-две CD-та, след това много лесно може да се доинсталира и обнови каквото ви трябва, пък го е нямало на тези CD's.

Примери за сглобяване на ISO files с jigdo

Примерни огледални сайтове

Ако по българските миръри няма ISO файла който търсите (за дадена архитектура или по-нова в момента разработвана и неиздадена версия) то можем да ползваме .deb's които ги има по нашите миръри и да не теглим ISO files от чужбина, а само т.н. .jigdo и .template files. Българските миръри могат да ги изтеглят от:

rsync -avz cdimage.debian.org::debian-cd/
rsync -avz us.cdimage.debian.org::jigdo-area/
rsync -avz non-us.cdimage.debian.org::debian-jigdo/

Много добър пример за ISO и jigdo files, а така и rsync сървър е mirrors.kernel.org. В поддиректории на debian-cd/ се съхраняват:

# rsync -avz mirrors.kernel.org::debian-cd/

drwxrwxr-x    4096 2003/12/02 16:49:56 jigdo-area
drwxr-xr-x    4096 2003/01/15 09:47:59 jigdo-area/3.0_r0
...
drwxr-xr-x    4096 2003/12/02 16:49:56 jigdo-area/3.0_r2
drwxr-xr-x    4096 2003/12/04 12:20:13 jigdo-area/3.0_r2/jigdo
drwxr-xr-x    4096 2003/12/02 16:51:22 jigdo-area/3.0_r2/jigdo/hppa
-rw-r--r--    454 2003/11/27 02:23:38 jigdo-area/3.0_r2/jigdo/hppa/MD5SUMS
-rw-r--r--    32791 2003/11/27 02:14:19 jigdo-area/3.0_r2/jigdo/hppa/woody-hppa-1.jigdo
-rw-r--r--    14515668 2003/11/27 02:15:17 jigdo-area/3.0_r2/jigdo/hppa/woody-hppa-1.template
-rw-r--r--    39198 2003/11/27 02:15:38 jigdo-area/3.0_r2/jigdo/hppa/woody-hppa-1_NONUS.jigdo
-rw-r--r--    14640001 2003/11/27 02:15:41 jigdo-area/3.0_r2/jigdo/hppa/woody-hppa-1_NONUS.template
...
...
drwxr-xr-x    4096 2003/03/24 07:43:53 jigdo
drwxr-xr-x    4096 2003/03/24 05:21:57 jigdo/ia64
-rw-r--r--    607846400 2003/03/24 05:08:06 jigdo/ia64/debian-30r1-ia64-binary-1.iso
...
lrwxrwxrwx    11 2003/03/24 05:20:29 alpha -> jigdo/alpha
lrwxrwxrwx    9 2003/03/24 05:20:32 arm -> jigdo/arm
lrwxrwxrwx    10 2003/03/24 05:20:37 hppa -> jigdo/hppa
lrwxrwxrwx    10 2003/03/21 07:14:47 i386 -> jigdo/i386
lrwxrwxrwx    10 2003/03/24 05:20:45 ia64 -> jigdo/ia64
lrwxrwxrwx    10 2003/03/24 05:54:13 m68k -> jigdo/m68k
lrwxrwxrwx    10 2003/03/24 05:54:16 mips -> jigdo/mips
lrwxrwxrwx    12 2003/03/24 08:29:08 mipsel -> jigdo/mipsel
lrwxrwxrwx    13 2003/03/24 08:29:13 powerpc -> jigdo/powerpc
lrwxrwxrwx    10 2003/03/24 08:29:19 s390 -> jigdo/s390
lrwxrwxrwx    12 2003/03/24 08:29:23 source -> jigdo/source
lrwxrwxrwx    11 2003/03/24 08:29:27 sparc -> jigdo/sparc

Домашен потребител не е нужно да мирорва горното, достатъчно е да знае какво ISO иска и да си избере един .jigdo file , съответния .template file ще бъде изтеглен автоматично.

Сглобяване на ISO image който го няма по българските миръри с изтегляне на даден .jigdo и .template file

Сглобяване на ISO image който го няма по българските миръри с изтегляне на всички .jigdo и .template files

За разлика от горния пример тук мирорваме локално всички .jigdo и .template файлове със скрипт подобен на този от utils/desync.sh, необходимото място е около 1GB. След което процедираме по следния начин (например ще сглобяваме CD 1 на Sarge за Alpha):

cd debian-cd-unofficial/sarge/jigdo/
jigdo-lite sarge-alpha-1.jigdo

jigdo-lite ще ни съобщи, че е намерил съответния .template в текущата директория (особено удобно ако в .jigdo, секция [Image], Template= е зададено с абсолютен път, вместо с относителен):

Not downloading .template file - `sarge-alpha-1.template' already present

За debian/ и debian-non-US/ миръри на пакети посочваме първо българските, като дори и на тях да няма пакети за alpha, то най-малко ще бъдат изтеглени архитектурно независимите пакети и jigdo-lite ще ни съобщи колко няма да могат да бъдат изтеглени, при което имаме следните възможности:

Подробности на: http://www.debian.org/CD/jigdo-cd/#faq и http://atterer.net/jigdo/George Danchev 2004-12-25