Други Knoppix-live LiveCD's

Появиха се цял рояк малко или много променени Knoppix LiveCD-та, това е т.н. knoppix ефект ;-)George Danchev 2004-12-25