Gibraltar LiveCD

Съществуват и други проекти за LiveCD's, но целта им може да бъде по-специализирана. Такъв например е проекта http://www.gibraltar.at. Това е базирана на Debian router/firewall дистрибуция инсталирана на CDROM, т.е. имаме LiveCD. Големите файлове могат да се съхраняват на хард-диска, а конфигурационните данни могат да се записват на флопи и да се съхраняват в RAM паметта по време на работа. Българския мирър за ISO файлове е http://mirrors.ludost.net/cd-images/linux/gibraltar).

В официалния архив на Debian има пакети които могат да са ви от полва ако използвате това LiveCD. Такъв например е пакета gibraltar-bootsupport. С негова помощ можете да управлявате съдържанието на директориите /etc и /var внасяйки промени в тях, запазвайки ги и впоследствие може да възстановите от там. Поради тази причина този пакет трябва да се инсталира на master copy което ще бъде използвано като live filesystem на CDROM. Не инсталирайте този пакет на система която се зарежда от дял на някой хард-диск (т.е. на системата на която разработвате и съсдавате bootable CDROMs).George Danchev 2004-12-25