Инсталация на Debian GNU/Linux Woody от CD-ROM на x86 PC

Доста сложна е задачата на инсталационния процес, като се има предвид броят поддържани хардуерни архитектури и начини на инсталация. Вече разбрахме, че като инсталатор на Debian за x86 машини може да се ползва и CD-ROM диска на Knoppix (/usr/local/bin/knx-hdinstall).

Следва описание на инсталационната процедура от CD-ROM на Debian GNU/Linux Woody върху x86 PC. Може би това е най-често срещаната ситуация при начинаещите потребители, но това далеч не е единствения метод за инсталиране на Debian.Subsections

George Danchev 2004-12-25