Стартиране на инсталационния процес

Първо да укажем на компютъра да зарежда от CD-ROM-а при стартиране:

Включваме компютъра и още в началото докато се инициализира BIOS-а (Basic Input/Output System) в долният край на екрана се появява надписът Press DEL to enter Setup. Натиснете клавиша Delete докато се вижда надписа, за да влезете в менюто с настройките на BIOS. Ако сте с марков компютър (IBM,Dell,HP и т.н) то най-вероятно тази клавишна комбинация няма да е валидна за вас. Опитайте например с F1 или F2, понякога може да се наложи и да упорствате. В самото меню навигацията се осъществява с клавишите със стрелките и Enter (изписано е на самото меню). След като сте влезли в менюто на BIOS-а изберете опцията BIOS FEATURES SETUP (или подобно). В новопоказалото се меню отидете на Boot Sequence или мястото, от където се указва подредбата на устройствата, от които зарежда компютъра. Там задайте първо да зарежда от CD-ROM-а (или First Booting Device да е CD-ROM). Сложете CD-ROM диска с Debian Woody в CD-ROM устройството След това натиснете Esc, за да отидете отново в главното меню и там изберете SAVE AND EXIT SETUP. Потвърдете с Y(es) и Enter. Компютърът ще се рестартира и ще опита да зареди първо от CD-ROM устройството.

Компютърът зарежда от CD-ROM и се стига до boot: запитването. Ако натиснете Enter ще започнете инсталация на Debian с kernel (ядро) версия 2.2.20 (считано от някои за старо). Ако искате по-модерната версия 2.4 въведете на boot: bf24 (можете да разгледате наличните ядра с клавиша F3 и да получите още разнообразна информация с клавиши от F1 до F10).

В тази примерна инсталация ще продължим с ядро версия 2.4, така, че на boot: задаваме bf24. След натискането на Enter указаното ядро бива заредено и първият въпрос, които се показва пред нас е за избор на език на който да протече инсталацията.George Danchev 2004-12-25