Subsections

Debian GNU/Linux Installation Main Menu

Навигацията се осъществява със "стрелките" на клавиатурата и Enter. Нека да започнем работа, сега ;-). Изберете от менюто (маркирайте със стрелките и натиснете Enter):

1.Configure Keyboard

Изберете qwerty/us

2.Partition a Hard Drive

Select Disk Drive

Ако имате един IDE твърд диск най-вероятно ще бъде изписано /dev/hda. Ако е например /dev/sda - това означава, че сте късметлия и разполагате със SCSI твърд диск.В този пример ще приемем, че има само един - натискаме Enter. Ако обаче имате повече от един твърд диск ще трябва да зададете на кой ще инсталирате Debian.

LILO Limitations

Enter

Note on additional space for the ReiserFS Journal

Enter

... зарежда се програмата cfdisk. CFDISK е еквивалента на страшната команда fdisk в DOS - помните я нали? Разбира се и тук има команда fdisk, но повярвайте ми - работите ли веднъж със cfdisk - ще забравите за fdisk. Навигацията е със стрелките <- и -> за менюто долу, а с другите две в таблицата с дяловете (partition table) на твърдия диск. Enter селектира маркираната опция/дял. Ето как изглежда, ако предположим, че твърдия диск Ви е с големина 20GB и има два дяла (означени под Windows като C: и D:)

cfdisk 2.11u
Disk Drive: /dev/hda
Size:20560412672 bytes
Heads:255 Sectors per Track:63 Cylinders:2499

Name Flags Part. Type FS(File System) Type [Lablel] Size(MB)
hda1 Boot Primary Win95 FAT32   6259.45
hda2   Primary Win95 FAT32   14295.56

[Bootable] [Delete] [Help] [Maximize] [Print]

[Quit] [Type] [Units] [Write]

Поради всевъзможните различия в големината на твърдите дискове и разделението им на дялове, не може да се даде пример, валиден за всеки един отделен случай. За това най-добре разгледайте [Help] секцията на cfdisk. И все пак, за да можем да продължим примерната инсталация ще приемем, че PC-то не е виждало що е то GNU/Linux - има два Primary (главни) дяла (като на схемата на cfdisk по-горе). (ако преди това сте инсталирали на компютъра си някоя друга GNU/Linux дистрибуция и дяла й все още е на твърдия диск, Debian ще го засече и ще Ви предложи да използвате вече съществуващия дял, без да е нужно да правите нов. По този начин си спестявате частта Partition a Hard Drive и продължавате с останалите стъпки.)

Сега да продължим по сценария - един 20GB твърд диск с два дяла под Windows... За да създадем дял за Debian ще трябва да изтрием втория дял (на първия евентуално се намира операционната система Windows, която не желаем да затрием.. поне за сега ;-) ) и от освободилото се място (Free Space както го показва cfdisk) да направим няколко нови дяла - един за Windows, един за GNU/Linux и един swap дял (играе ролята на виртуална RAM памет, само че доста по-бавна, тъй като е създадена на твърдия диск). Маркираме с помощта на стрелките втория дял с име (Name в cfdisk) hda2. След като е маркиран дяла hda2 избираме от менюто на cfdisk опцията [Delete] (така изтриваме втория дял и мястото, което той е заемал се освобождава като Free Space; имайте предвид, че при това изтриване ще изгубите всичката информация съхранявана на втория дял; ако сте задали само [Delete] не се безпокойте, промените не се записват докато не се зададе [Write] от менюто на cfdisk. Така че можете просто да дадете [Quit], без това да се отрази по някакъв начин на информацията на Вашия твърд диск.) В нашия пример ще предположим, че всички ценни данни от втория дял са били предварително прехвърлени на първия. Така втория дял е изтрит и е освободено мястото, което той е заемал - точно 14295.56MB. Сега да създадем новите дялове: първо Windows дяла - селектираите Free Space-а от таблицата на cfdisk и от менюто изберете [New]. Трябва да укажете колко MB желаете да е дяла, например 9000MB. Въвеждате числото 9000 и натиснете Enter. Докато е маркиран новонаправения дял изберете [Type] от менюто. Показва се таблица с различните файлови системи (FS), които могат да бъдат указани с cfdisk и съответстващия им код (номер). Ако в долния край на екрана пише Press any key to continue натиснете един произволен клавиш. Показва се краят на таблицата и следният текст: Enter filesystem type:82. Тук се въвежда кодът съответсващ на файловата система, която искаме да укажем за новия дял. Най-вероятно ще е зададен кодът 82, съответстващ на файловата система за Linux - ext2. Но ние желаем да зададем дял за Windows, за това ще въведем съотвестващият код - 0B (нула B). Новият дял е готов. Сега по същата схема да направим дял и за Debian - маркиране на Free Space, [New], задаване на големината на дяла - 5000MB, после [Type] - код 82. И за swap дяла - [New], задайте цялото оставащо място (по принцип и 100-200MB са предостатъчни), [Type] - код 83. Това е само пример как се работи с cfdisk. Можете да си поиграете с дяловете на Вашия твърд диск, но без да задавате [Write] освен, ако не сте сигурни, че искате да запазите новосъздадения ред в таблицата с дялове. Така след като сме си свършили работата с дяловете и искаме да запазиме новата подредба избираме [Write] и отговаряме на въпроса Do you want (to) write the partition table to disk? с Yes, за да бъдат записани промените. След това [Quit] и отиваме на:

3.Initialize and Activate a Swap Partition

Scan for Bad Blocks

Задайте No, освен ако Вашият твърд диск е от по-старичките или просто искате да бъде направена проверката за лоши блокове.

Are you sure?

Yes

4.Initialize a Linux Partition

Choose Filesystem Type

Ако нямате представа за какво става въпрос, просто изберете ext2 ;-)

Select Partition

Тук изберете дяла, който създадохте с cfdisk. От примера - /dev/hda3:Linux native

Scan for Bad Blocks?

Както при swap-a.

Are you sure?

Yes ;-) След това се създава файловата система и се появява въпросът:

Mount as the Root Filesystem?

Yes

5.Install Kernel and Driver Modules

Found a Debian CD-ROM

Yes и изчакайте да свърши копирането.

6.Configure Device Driver Modules

Note about loaded drivers

Enter

Select Category

Ако не сте сигурни просто изберете Exit(Finished. Return to previous menu)

7.Configure the host name

Choose the Hostname

Тук задавате името на машината Ви или така напечения hostname. По подразбиране е debian.

8.Install the Base System

Select Installation Media

cdrom:CD-ROM drive ... ако имате повече от едно CD-ROM устройство ще се появи следния въпрос:

Select CD-ROM drive

Ако не знаете кое устройство да зададете, изберете едно и потвърдете с Enter. И след като на следващия въпрос:

Please insert the CD-ROM

натиснете Enter се появи: Mount failed значи сте избрали грешния CD-ROM (!диска с Debian Woody трябва да е в едно от CD-ROM устройствата!). Не се притеснявайте -- дайте пак Enter и се връщате обратно в главното инсталационно меню. Там пак изберете Install the Base System като продължите по същия път, само че сега задайте правилното CD-ROM устройство.

Select Archive path

Enter ... започва инсталацията на най-важните пакети, тоест Base System-a. Ако всичко е протеклно нормално, пак ще се озовете в Installation Main Menu.

9.Make System Bootable

Select Archive path

Препоръчително е да изберете /dev/hda:Install LILO in MBR.

Other bootable partitions

Изберете Include all into the menu. Така ще можете да зареждате всички операционни системи, инсталирани на компютъра Ви.

Securing LILO

Enter

10.Make a Boot Floppy?

В тази част от инсталацията имате възможност да създадете дискета, от която евентуално можете да зареждате Debian-а си.

Change Disk

Ако искате да направите подобна дискета, сложете във флопито една (!ако има някаква информация на нея, то тя ще бъде загубена!) и натиснете Enter. Ако ли не -- само натиснете Enter и на изскочилия

Problem

просто натиснете Enter. Това по никакав начин не пречи на инсталацията Ви. Ето ни обратно в Installation Main Menu.

11.Reboot the System

Ще рестартираме системата.

Reboot the system?

Ако има някакви дискети или CD-ROM-и, извадете ги от съответните устройства и задайте Yes. Reboot...

След рестартирането се появява LILO Boot Menu-то. От тук избирате коя операционна система (OS) да бъде заредена. Избираме Linux и Enter. Започва се конфигурирането...George Danchev 2004-12-25