pgi: The Progeny Graphical Installer

Този инсталатор има собствен сайт, както и пакет pgi.

А както и хранилище на alioth.debian.org/projects/pgi.

Progeny реши да предостави Debian 3.0 Woody i386 installer images, базирани на PGI 1.0.1 (свободен лизенз). ISO image (има и bg mirror) съдържа само базова инсталация, като се прави hardware autodetection и ви се предлага да изберете групи от пакети. След което може да продължите с инсталиране на пакети от външен източник, например насочвайки apt към друго Debian CD, HTTP или FTP mirror и т.н.

Има и снимки на това, как изглежда началото на инсталацията с PGI 0.9.6.

Дори можете да си създадете инсталатор по ваш вкус и желание, ползвайки като основа кода и документацията:George Danchev 2004-12-25