fai: Fully Automatic Installation for Debian GNU/Linux

Целевата група на FAI са системните администратори, които имат за задача да инсталират Debian на множество машини. Може да се използва за инсталиране на Beowulf cluster, rendering farm, web server farm или linux лаборатория или classroom. Също така large-scale linux мрежи с разнообразен хардуер и различни инсталационни изисквания не са проблем при използването на FAI. Това е автоматизиран инсталационен инструмент за Debian GNU/Linux, подобен на, но по-добър (според автора) от инструменти като kickstart за Red Hat, yast и alice за SuSE, lui от IBM или Jumpstart за Solaris.George Danchev 2004-12-25