Replicator

replicator: Автоматизирана инсталация през мрежа. Използвайки nfs-root файлова система и rsync, replicator ви позволява интерактивно да използвате като източник компютър с инсталирана система, която да пренесете върху друга машина през мрежата, като взима предвид различията в разделянето на дисковите дялове и в хардуера. Специално проектиран за клъстери, класни стаи и всякакви идентични помежду си компютри, това наистина е най-бързият метод на инсталация.

Който и източник на инсталация с даден инсталатор да ползвате, все ще получите стандартен Debian Base (т.е. стандартна базова инсталация на Debian).


George Danchev 2004-12-25