Достъп до документа

Официалния сайт на книгата е http://www.debianbookbg.org/, където ще се публикуват официалните издания. Проекта е преместен на https://openfmi.net/projects/debian-book-bg като кода се поддържа в Subversion хранилище. Най-добре би било, ако всички потребители използват направо кода от това SVN-хранилище, синхронизирайки своето локално копие от него и компилирайки по свое собствено желание различните изходи като HTML, при който всичко в един файл, или HTML, разбит по глави, PDF и т.н. Така всички бързо и лесно ще се сдобиват с последните промени в хранилището и ще могат да добавят свои допълнения, когато намерят за добре.

Цялата документация и информация, необходима на потребителите, за да генерират документа на своите машини, както и такава за участие в проекта и лиценза, под който се разпространява, идва с изходния код.George Danchev 2004-12-25