Debian Menu System

Разработена е прекрасна система за унифициране на менютата на различните графични среди, като maintainers трябва да решат какви менюта ще предоставят: upstream, debian specific или комбинация от двете, която потребителя може да избере. В самия пакет menu се използват програми на shell и C++. Използва се свой собствен описателен език за конструиране на менютата.

Описание - предоставя update-menus(1L) функции за приложенията. Целта на този пакет е да и унифицира меню ентритата в системата. Командата update-menus(1L) ще прочете всички инсталирани menu files (както са доставени от другите пакети в /usr/lib/menu) и ще изпълни frontents за различните x-window-managers в /etc/menu-methods за да създаде startup files за тях (подобна е функционалността и на pdmenu(1)). Потребителя или администратора може лесно да промени тези menu files на by-user или by-system bases.

FIXME: да се опише по-детайлно... Документацията, както винаги, може да се намери в /usr/share/doc/menu/

Друга подобна меню система е pdmenu, която е пакетирана и налична и в Debian архива като едноименния пакет pdmenu. Въз основа на pdmenu(1) може да ползвате apteryx, който обединява apt-get(8) и apt-cache(8) и техните опции поднасяйки ги чрез pdmenu(1).

Подобен на apteryx инструмент извикващ apt-get(8) и apt-cache(8) е apt-iselect. Той се основана на http://www.engelschall.com/sw/iselect/ (дебианския пакет е iselect) и ако последния не е инсталиран при първото стартиране на apt-iselect ще бъде инсталиран автоматично.George Danchev 2004-12-25