Debian Usability Research

Debian Usability Research е под-проект на проекта Debian занимаващ се с използваемостта на софтуера специфичен за операционните системи на Debian. Основните цели са:

Освен това се работи и по Debian Package Manager brainstorming session. Целта е да се набира информация относно пакетните менажери и как те да бъдат използвани и подобрявани. Това проучване ще се използва като основа за по-нататъшни анализи и заключения относно дизайна на пакетните менажери в Debian.

Търсене на информация за пакетите и файловете, които предоставят те, може да стане по много начини, включително и през http://packages.debian.org. Ето едно алтернативно предложение на Erich Schubert, който анонсира нова версия на неговия Package Browser, който да помогне категоризирането на Debian пакетите. Това ще подобри браузването на пакетите през йерархично подредени категории вместо сортирани в секции. Package Browser се базира на data sets от пакета aptitude. Сега тези усилия са прехвърлени към проекта Debian Package Tags.

На практика вече има и пакети като debtags и synaptic-debtags


George Danchev 2004-12-25