locales: Добавяне на български език

Инсталира се пакетът locales (CD1) и в настройките на debconf се задава генериране на българските настройки за bg_BG, както и че това е подразбиращият се локал. Поради дефект в пакета locales се налага да изпълните командата

# dpkg-reconfigure locales

което отново задава същите въпроси. (Ако ви се наложи да променяте списъка на локалите, не редактирайте файла /etc/locale.gen, а използвайте същата тази команда за преконфигуриране на пакета.) По този начин, освен генерирането на информацията за българския, се задава глобалният локал на всички програми да е bg_BG. Той се запазва във файла /etc/environment, който се използва от PAM-модула pam_env. Програмите, които в PAM конфигурацията си /etc/pam.d/програма използват този модул, ще използват този локал. Във файла /etc/locale.alias се добавя редът:

bulgarian              bg_BG.CP1251


George Danchev 2004-12-25