Subsections

console-cyrillic: Конзола

За конзолата е достатъчно да се инсталира пакетът console-cyrillic (CD2). На въпросите отговаряйте с подразбиращите се отговори, освен може би на тези въпроси:

Choose the keyboard layout Bulgarian phonetic или Bulgarian BDS
How to toggle between Cyrillic and Latin letters Alt+Shift или нещо друго
What is your encoding? CP1251 (или UTF-8)
Do you want to setup Cyrillic on the console at boot-time? Yes

cyr: Команда за конфигуриране на конзолата

Подробна информация за параметрите, които могат да се предадат на командата cyr(1), може да получите след изпълнение на

cyr --help

Ако се изпълни командата с опция --save, настройките от командния ред се и запазват във файла ~/.cyr_defaults. Следващото изпълнение на cyr без параметри ще конфигурира конзолата според запазените настройки. Така, след като веднъж има запазени потребителски настройки, добавянето на командата

cyr 2> /dev/null

във файла ~/.bash_profile ще конфигурира конзолата при всяко влизане (login) в системата. (2> /dev/null подтиска грешките при отваряне на терминал в X, като xterm или gnome-terminal.)


George Danchev 2004-12-25