Накратко за съдържанието на книгата

Тази книга се разработва в свободното време с помощта на LATEX и SVN. Предназначена е за бързо нахвърляне, съхранение и споделяне на информация между множество потребители, и то на български език, за неща, уникални за Debian, които може би не се срещат като функционалност при други системи или са залегнали лошо като замисъл и/или реализация. Това не значи, разбира се, че Debian е безгрешен. Предполага се, че имате поне основна представа от структурата и основните особености на Debian, можете да работите с най-важните инструменти за управление на системата. Интересно е да се споделя опит и знания за възможностите, които може и да не се срещат в официалната документация на Debian. Документът към момента се опитва да стане по-добър от стилистична и дизайнерска гледна точка, така че подобна помощ, а както и всякакви конструктивни критики и коментари по съдържанието, се приемат с удоволствие. Така ще е поне докато махнем и последното FIXME, включително и това. Целта не е точно описание на конкретен Release на Debian, това е преходно и е описано на доста места, затова ще гледаме малко по-глобално. Важното е да се посочат идеята и дизайнът, които са разширявани, допълвани, тествани и доказали своята гъвкавост и работоспособност през годините, а самата имплементация може да се разгледа в съответните изходни кодове.

Предполага се, че имате някаква идея какво е Linux и GNU/Linux, но все пак силно препоръчително е да се прочете внимателно и задълбочено Linux kernel mailing list FAQ, където се изясняват неща по принцип, като не е нужно да се записвате в този списък, разбира се. Ако не разбирате или не ви е ясно нещо от гореспоменатото, то се препоръчва да започнете първо с:

които дават добро общо въведение в средата на GNU/Linux.

Ще е добре да имате Debian наоколо, инсталиран на хард диска на някоя машина, или ако нямате такава с инсталирана Debian подръка, можете да заредите на произволна x86 машина (PC) Knoppix от CDROM (без да предприемате каквито и да било интервенции по хард дисковете, виж по-долу), за да е по-лесно схващането на нещата, защото само с четене от този документ е доста по-трудно за разбиране. Може би ще ви е интересно да прочетете Историята на проекта Debian (от пакета debian-history) и отговорите на Често Задаваните Въпроси за Debian (от пакета doc-debian).

Също така е добра идея да се запишете в:George Danchev 2004-12-25