Subsections

tasksel: Бързо българизиране на Debian

Истината е, че не е нужно да се задълбочавате в подробности, за да може бързо да си българизирате вашия Дебиан. Достатъчно е да изпълните командата

# tasksel

която показва кратък списък от групи, съдържащи пакети. (Това е същата програма, която се изпълнява съвсем в края на инсталирането на Дебиан 3.0.) Интересни са групите "`desktop environment"' и "`Cyrillic environment"'. На теория инсталирането на тези групи трябва наведнъж да направи всичко, но действителността, както обикновено, не се оказва толкова розова. По време на конфигурирането различни пакети ще ви задават въпроси. Имената на някои от тези пакети са включени в имена на секции от тази статия. Това е нарочно направено за справка по време на инсталирането. Ако използвате language-env, дейността по конфигурирането се упростява.

language-env: Автоматично конфигуриране на програми

Може да се инсталира и пакета language-env (CD2, част от "`Cyrillic environment"' на tasksel), който е предназначен да създава точка-файлове, т.е. конфигурационни файлове, за разпространени програми. След инсталирането си този пакет не извършва никакви глобални конфигурации. Всеки потребител трябва сам да стартира командата

$ set-language-env

която задава въпроси за предпочитанията и създава различни конфигурационни файлове в потребителската директория. За да се обърнат промените, които програмата е извършила, се изпълнява командата

$ set-language-env -r

Предимствата на този пакет са две. Първо, не е нужно да се конфигурират пакета console-cyrillic и XKB метода за въвеждане, и второ, всеки потребител може да има различни настройки. Не трябва да се забравя, че пакетът locales трябва да е конфигуриран коректно.


George Danchev 2004-12-25