Връзка към Internet

FIXME: В Debian GNU/Linux Internet Server в лаконичен стил е описано конфигурирането на Интернет сървър. В Guide to IP Layer Network Administration with Linux ще намерите добро описание на маршрутизиращите способности на Linux, както и на употребата на iproute. В Traffic Control HOWTO се намира много добра документация за управление на трафика под Linux.



Subsections

George Danchev 2004-12-25