Subsections

Скенери

Подкарване на скенер Acer S2W 3300U

Понеже скенерът използва USB-порт, трябва при компилиране към ядрото да се добави USB support, а също така USB-scanner support като модул. След тези процедури трябва да бъде инсталиран SANE - "Scanner Access Now Easy".

# apt-get install sane sane-utils

Препоръчително е да се инсталира и libsane-extras, където е включен и въпросният скенер:

# apt-get install libsane-extras

След това в /etc/sane.d/snapscan.conf трябва да редактирате реда, започващ с firmware и да опишете пътя до съответния bin файл. На snapscan.sourceforge.net има таблица, в която е описано кой bin файл кога да се използва. За да разберете при Вас кой е, изпълнете последователно като root следните команди:

# modprobe scanner

# sane-find-scanner

Би трябвало да се получи нещо подобно:

found USB scanner (vendor=0x04a5, product=0x20de) at /dev/usb/scanner0

Bin файловете можете да намерите на диска към скенера или от тук. Също така трябва да се укаже и на кой порт е закачен скенерът. Както се вижда в случая - /dev/usb/scanner0 и съответно се описва.

С това се приключва с /etc/sane.d/snapscan.conf. Сега трябва да се инсталира и frontend към SANE. xsane е подходящо решение. Ако не Ви харесва, разгледайте и kooka, който е част от KDE.

apt-get install xsane xsane-common

Вече можете да използвате пълноценно Вашия скенер. Може да добавите в /etc/modules.conf следния ред, взет след изпълнението на командата sane-find-sannner:

options scanner vendor=0x04a5 product=0x20de

Ето и един адрес, на който е описано достатъчно добре как се подкарва този скенер и има доста интересни и полезни препратки http://www.acronymchile.com/scanner.html


George Danchev 2004-12-25