Преобразуване на Woody към Sarge

Тук ще бъде описан процесът на преминаване към Sarge при положение, че току-що е инсталиран Woody. Понеже Sarge още не е издаден, тук се използва името на издание testing, което в момента на писането е бъдещият Sarge.Subsections

George Danchev 2004-12-25