Други книги за Debian на английски език

Следните книги могат свободно да се четат през Интернет:George Danchev 2004-12-25