/etc/apt/sources.list

Първото нещо е да укажете на apt да използва пакетите на Sarge вместо тези на Woody. Просто в /etc/apt/sources.list трябва да замените stable (или woody) с testing.

Може да направите това и по време на самото инсталиране на Woody, когато пита за източниците. Ще трябва обаче да зададете ръчно редактиране на файла sources.list.

Ето примерно съдържание на sources.list:

deb http://ftp.bg.debian.org/debian/ testing main non-free contribGeorge Danchev 2004-12-25