dist-upgrade

# apt-get update
# apt-get dist-upgrade

С това се извършва същинското преминаване от Woody към Sarge.George Danchev 2004-12-25