grub: Замяна на LILO с GRUB

# apt-get install grub
# grub-install /dev/hda
# update-grub
# dpkg -P lilo                   # Пълно изтриване на LILO

Това е въпрос на личен избор, но grub в почти всички случаи е по-добър.

Файлът kernel-img.conf(5) се използва при инсталиране и деинсталиране на ядра. Следната конфигурация в /etc/kernel-img.conf прави grub винаги да поддържа списък на всички инсталирани ядра автоматично.

postinst_hook = /sbin/update-grub
postrm_hook = /sbin/update-grub
warn_initrd = noGeorge Danchev 2004-12-25