kernel-image-2.6-686

# apt-get install kernel-image-2.6-686

В почти всички случаи искате да имате ядро 2.6. Конкретното предложено име на пакет избира последното налично готово ядро от серията 2.6, което е компилирано за процесори Pentium II или по-нови. Вместо 686 може да сложите 386 или k7. Ако системата Ви е многопроцесорна, добавете -smp към името на пакета.

Ако сте настроили kernel-img.conf(5) както трябва, просто рестартирайте и ще сте с новото ядро.George Danchev 2004-12-25