udev: Замяна на devfs с udev

Целта му е да замени досегашната реализация на devfs от kernel-space прехвърляйки нещата към user-space използвайки sysfs и /sbin/hotplug. Директорията /dev ще бъде динамично запълнена с файловете на устройствата в зависимост от вашата конфигурация. Подробна информация за udev може да намерите на неговия сайт. Хвърлете й един поглед за да сте в час какви промени се случват. Това което трябва да направите е:

Освен това преди да инсталирате каквото и да е изтеглете сорса на udev и hotplug и прегледайте поне документацията идваща с него.

cd /tmp
apt-get source udev hotplug

Трябва да имате 2.6 ядро компилирано със следните конфигурационни опции:

CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_SYSFS=y
# Ако включите CONFIG_DEVFS_FS=y , то при зареждане трябва да подадете 
# devfs=nomount за да може да се използва udev 
# Не включвайте CONFIG_DEVFS_MOUNT=y
CONFIG_DEVPTS_FS=y # ако я имате, защото след 2.6.4 е активирана  
                   # директно в сорса на ядрото и не е като опция
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_RAMFS=y

Внимание: не редактирайте директно config файла на ядрото за да включите някоя опция, използвайте някой от конфигураторите (make menuconfig, make xconfig и т.н.). Това е защото включването на една опция може да изисква включване на друга, което може да се окаже малко трудно да го разберете веднага на момента.

apt-get install udev hotplug

Ако някои файлове за особени устройства в /dev не бъдат създадени, то ги добавяте в /etc/udev/links.conf. Например:

M nvidia0 c 195 0
M nvidia1 c 195 1
M nvidiactl c 195 255

Където M означава, че device nodes ще бъдат създадени с /sbin/MAKEDEV.George Danchev 2004-12-25