screen, less, vim: За работа в терминал

# apt-get install screen less vim
# dpkg -P nvi

Това са някои пакети, които често се използват при работа в терминал.

В /etc/profile добавете следния ред, който ще направи less да може да показва gzip и bzip2 файлове:

eval $(lesspipe)

Към /etc/vim/vimrc добавете следните редове, които включват оцветяването на файлове и генериране на backup файлове (което винаги е добра идея):

set backup
syntax onGeorge Danchev 2004-12-25