/etc/inetd.conf: Изключване на ненужни услуги

От файла inetd.conf(5) изключете ненужните услуги discard, time и daytime. Презаредете inetd(8):

# /etc/init.d/inetd reloadGeorge Danchev 2004-12-25