postfix: Замяна на Exim с Postfix

# apt-get install postfix

Както и при GRUB, замяната на Exim с Postfix е въпрос на предпочитание. Инсталирането на пакета postfix ще премахне пакетите на Exim!George Danchev 2004-12-25