ssh, dnsutils: Отдалечен достъп

# apt-get install ssh dnsutils

Ако сте в мрежа, сигурно ще искате тези пакети.


George Danchev 2004-12-25