Subsections

Прости програми за дублиране или резервиране

dd - копиране на файлове

Програмата dd(1) е част от пакета coreutils.

apt-get install coreutils

Най-общо се използва така. Ако например искаме да направим огледално копие на първия primary дял на първия логически дял на същия IDE disk. Може и на друг disk разбира се, както от disk на tape и обратно. Не използвайте тази команда преди да сте прочели ман-страницата й и внимавайте да не презапишете нещо върху важни за вас данни.

dd if=/dev/hda1 of=/dev/hda5

raw - свързва linux raw device към block device

Програмата raw(8) е част от пакета util-linux.

apt-get intall util-linux

Най-общо се използва така

dump - dump и restore за ext2/3 файлови системи

Програмите dump(8), restore(8), rmt-dump(8), rdump(8), rrestore(8) са част от пакета dump.

apt-get intall dump

Най-общо се използва така

pcopy - large disk(partition) to disk(partition) copying tool

Програмата pcopy е аналогична на dd(1) и към момента я няма в официалния архив на Debian. Можете да я намерите тукGeorge Danchev 2004-12-25