Subsections

По-сложни подходи и системи за изготвяне на бакъп

revision control systems - удобно за текстови файлове

Използване на вашата домашна директория или /etc със CVS

Joey Hess shows you how to keep track of everything with CVS

На пръв поглед странен начин да се поддържа ред в своя $HOME. След известна практика може да се окаже, че поне една част е удачно да се пази по такъв начин. Внимавайте с конфиденциалните данни, ако CVS хранилището е публично (включвайте .cvsignore, скривайте .cvspass ;-)

Естествено подобно нещо може да се прави и чрез аналозите на CVS, като subversion, arch, tla, rcs, cssc и т.н.

rsync - бърза и ефективна програма за отдалечено синхронизиране

Инсталираме пакета rsync.

Много добра статия по въпроса има на: http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots/

dirvish - filesystem-базиран бакъп чрез rsync

backuppc - disk-базиран бакъп с много възможности

bacula - network-базиран бакъп, възстановяване и верификация

partimage - partitions-базиран бакъп в компресирани image files

mondo - CD-базиран бакъп

amanda - клиент/сървър-базиран автоматичен advanced network disk archiver

cdrw-taper - дабавка за amanda за CD-RW и DVD+RW бакъпи

multicd - CD-базиран бакъп

faubackup - filesystem-базиран бакъп

dar - многоцелеви архиватор, дифенциални бакъпи, компресия, ssh

rdiff-backup - deltas-базиран бакъп

pdumpfs - filesystem-базиран бакъп, използващ ruby

storebackup - рекурсивно копиране на директорийни дървета

ibackup - бакъп за /etc, включително автоматизирано и отдалечено

afbackup - клиент/сървър-базиран бакъп

kbackup - компресиране, криптиране, multi-volume archives, и много други

cdbackup - CD-R(W) бакъпGeorge Danchev 2004-12-25