Общи положения

Качествен свободен софтуер вече има в неимоверно големи количества и продължава да се бълва такъв. Затвореният софтуер бива настиган в почти всяка ниша и безмилостно конкуриран, което е добре за развитието и на двата вида софтуер, въпреки, че не се харесва много на производителите на втория, особено на тези, които се изживяват като единствени и неповторими, но няма как да им се размине. При нарастването на софтуера в системата, нормално е известни трудности да бъдат срещани от потребителите при неговото управление (включая правилното му компилиране, инсталиране и впоследствие евентуално и чистото му и напълно премахване от потребителската система). Това особено се усеща и натежава, когато се налага да се потреблява в големи и изключително големи количества и възможно най-бързо и надеждно. Понякога излишно се хабят усилия и време за съвсем рутинни и елементарни неща, като главоблъскане откъде да си вземем липсващия ни заглавен файл. Това трябва да се налага да се прави само при поискване от страна на потребителя и ако той има необходимото време и желание да го прави, и по подразбиране е добре за бъде автоматизирано с дадени системни инструменти. Съвсем нормално е да видите Debian система с инсталирани например около 7000 packages от настоящите Stable, Testing и Unstable пък и кой знае колко още Unofficials, която е била доведена от потребителя в това си състояние от първоначалната инсталация (initial install), която е била направена от някой стар release (2-3 release назад например). Дотук е доведена без преинсталация начисто след появата на следващия нов release, което си е съвсем в реда на нещата при upgrade до по-горна версия. С две думи, Debian се инсталира първоначално само веднъж и се upgrade докато crash-не медията, върху която е инсталиран. Няма такова понятие като преинсталация на чисто на цялата система за да се upgrade до по-горна версия, това е чиста загуба на време. Тук няма да такова животно наречено рестарт за/след upgrade. Тук няма и нужда до ходите до определена точка на планетата само за да upgrade-нете към по-новата версия на SSH. Скриптовете за preinstall,install и postinstall се грижат за това, за което другите дистрибуции ги е страх да мислят. Затова е много добре, когато се реализира всеобхватно, гъвкаво и надеждно управление на софтуера (binary & source), предоставян в различните версии на дистрибуцията. Нали това е грижа на дистрибуцията, наред с подръжка на fast & safe security updates, Bug Tracking System, mailing lists, news groups, irc channels.Subsections

George Danchev 2004-12-25