Неофициалните архиви

Неофицалните архиви се поддържат от любители от цял свят, като в подобни начинания могат да участват и официални debian maintainers дори for fun & tests. Структурата на подобни неофициални архиви може да наподобява тази на официалния архив напълно или частично. Т.е. в най-простия случай може да е една директория с насипани вътре debian binary & source packages заедно с list files, че дори и само binary packages (но това би било нарушение на GPL например, ако софтуера е GPL'ed). Например:

Имайте предвид, обаче, че на подобни неофициални архиви обикновено се поддържат пакети само за x86 (i386) архитектурата, няма я официалната поддръжка на Bug Tracking System, Package Tracking System, електронен подпис на официалния debian maintainer в debian source package, дори може да няма и md5sum на файловете и т.н.. Така че вие си решавате кое да ползвате и по колко ;-).George Danchev 2004-12-25