Subsections

apt-dpkg-ref: Справочник на опциите на apt и dpkg

Превод на APT and Dpkg Quick Reference Sheet. Пакетът apt-dpkg-ref съдържа този документ. След инсталацията му може да намерите различните формати на документа в директорията /usr/share/doc/apt-dpkg-ref/.

apt


# apt-get install пакет

Изтегля пакет и всички негови зависимости, и ги инсталира или ъпгрейдва. Това също ще изкара пакета от състояние hold, ако преди това е било в него. Вижте по-долу за повече информация за hold.


# apt-get remove [--purge] пакет

Премахва пакет и всички пакети, които зависят от него. -purge определя пакетите да бъде напълно изтрити (purged), вижте dpkg -P за повече информация.


# apt-get update

Обновява списъците на пакети от мирорите. Трябва да бъде стартирана поне веднъж на ден, ако инсталирате нещо същия ден, а също и всеки път, когато /etc/apt/sources.list е променен.


# apt-get upgrade [-u]

Ъпгрейдва всички инсталирани пакети до най-новите им налични версии. Няма да инсталира нови или да премахва стари пакети. Ако някой пакет промени зависимостите си и изисква инсталация на нов пакет, тогава няма да бъде ъпгрейднат. Вместо това ще бъде третиран все едно е в състояние hold. apt-get upgrade няма да ъпгрейдне пакети, поставени в състояние hold (това е всъщност смисъла на hold). Вижте по-долу за ръчното поставяне на пакети в състояние hold. Препоръчваме ви и опцията -u, защото тогава можете да видите кои пакети ще бъдат ъпгрейднати.


# apt-get dist-upgrade [-u]

Същото като apt-get upgrade, само че dist-upgrade ще инсталира или премахва пакети, за да удовлетвори зависимостите на новите версии на пакетите.


# apt-cache search шаблон

Търси шаблон в имената и описанията на пакетите. Могат да бъдат зададени няколко шаблона, като тогава трябва всеки от шаблоните да участва в името или описанието на всеки изведен пакет.


# apt-cache show пакет

Показва пълното описание на пакет.


# apt-cache showpkg пакет

Показва различни детайли за пакет, както и зависимостите му с други пакети.


dselect(8), console-apt, aptitude, gnome-apt, synaptic, stormpkg

Графични интерфейси за APT. dselect е най-мощният от тях, но и най-старият и най-труден за употреба. Най-добрият е aptitude.

dpkg


# dpkg -i пакет.deb

Инсталира дебиански пакет. Например такъв, който ръчно сте изтеглили.


# dpkg -c пакет.deb

Показва съдържанието (списъкът на файловете, които ще се инсталират) на пакет.deb (.deb файл).


# dpkg -I пакет.deb

Показва разнообразна метаинформация, съдържаща се в пакет.deb.


# dpkg -r пакет

Премахва пакет. Не може да премахне пакетите, които зависят от пакет.


# dpkg -P пакет

Напълно изтрива (purge) пакет. Разликата между -r (-remove) и -P (-purge) е, че докато -remove изтрива файлове с данни и изпълними файлове, -purge допълнително изтрива всички конфигурационни файлове.


# dpkg -L пакет

Показва списък на всички файлове, инсталирани от пакет. Вижте също dpkg -c за начин, по който тази информация може да се извлече от .deb файл.


# dpkg -s пакет

Показва информация за инсталиран пакет. Вижте също apt-cache show за показване на информация за пакет от дебианския архив (местата, описани в /etc/apt/sources.list) и dpkg -I за показване на тази информация, извличайки я от .deb файл.


# dpkg-reconfigure <package>

Наново конфигурира инсталиран пакет, ако той използва debconf ( debconf доставя консистентния конфигуриращ интерфейс по време на инсталация на пакет). Можете и да конфигурирате наново самия debconf, ако искате да смените потребителския интерфейс или да промените доколко детайлно да бъдете разпитвани от конфигурацията (question priority). Например, за да преконфигурирате debconf да използва диалоговия потребителски интерфейс ( dialog), просто изпълнете:

# dpkg-reconfigure --frontend=dialog debconf


# echo 'пакет hold' | dpkg --set-selections

Поставя пакет в състояние hold.


# dpkg --get-selections пакет

Извежда какво е състоянието (install, hold и др.) на пакет.


# dpkg -S файл

Търси файл в базата данни с пакети, извеждайки в кои пакети се намира този файл.

Компилиране на Debian binary packages от source packages


# apt-get source [-b] пакет

Изтегля сорса на пакет. Трябва да имате необходимите deb-src редове в /etc/apt/sources.list, за да работи тази команди. Ако добавите опцията -b и изпълните командата като root, пакетът ще бъде компилиран автоматично (ако това е възможно).


# apt-get build-dep пакет

Изтегля и инсталира пакетите, необходими за компилирането на пакет от сорс. Тази способност е налична само в apt версия 0.5 или по-нова. Woody и всички следващи издания на Debian притежават тази способност. Често командата се използва в комбинация с apt-get source -b. Например (като root):

apt-get build-dep пакет
apt-get source -b пакет

Ще изтегли сорса на пакета, ще инсталира всички зависимости, нужни за компилиране, и ще се опита да компилира сорса.


# dpkg-source -x пакет.dsc

Ако сте изтеглили ръчно сорс-пакет за програма, която включва няколко файла, като .orig.tar.gz (.tar.gz, ако програмата поддържа Debian), .dsc и .diff.gz (кръпки, нужни ако програмата не поддържа Debian), то тази команда разпакетира сорса, използвайки .dsc файла.


# dpkg-buildpackage

Компилира дебиански пакет. Трябва да сте в главната директория на сорса. Примерна употреба:


dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

Където -rfakeroot инструктира командата да използва fakeroot, която симулира root права, -uc означава "`Не подписвай changelog-а"', а -b означава "`компилирай само binary package"'.


# debuild

Удобна обвивка на dpkg-buildpackage, която ще поеме грижата по използването на fakeroot, както и стартирането на lintian и gpg.

Решаване на dependencies проблеми - автоматично


# dpkg --configure --pending

Ако dpkg прекъсне изпълнението си поради грешка докато се изпълнява някоя от командите

# apt-get install пакет
# apt-get upgrade
# apt-get dist-upgrade

опитайте тази команда:

# dpkg --configure --pending

за да конфигурирате пакетите, които все пак са разпакетирани, но не и конфигурирани. След това опитайте

# apt-get install -f 
# apt-get upgrade -f 
# apt-get dist-upgrade -f

И след това първата команда (без -f) отново. Продължавайте, колкото е необходимо. Обикновено голяма част от конфликите могат да се решат по този начин. Ако се споменават проблемни пакети, можете да пробвате и да ги премахнете.


# apt-get install -f 
# apt-get upgrade -f 
# apt-get dist-upgrade -f

Опитват се да разрешат зависимостите докато се изпълнява операцията. Забележете, че apt-get install -f не иска други аргументи.


George Danchev 2004-12-25