Конфигуриране на пакети - проблеми и решения

В Debian са предвидени добре обмислени и стандартизирани процедури за почти всякакви ситуации. Освен наличието на такива за правилното инсталиране на софтуера, съществуват и такива за неговото преконфигуриране в най-различни аспекти. Имплементацията наистина е много сериозна, но за съжаление не много потребители обръщат внимание на това, а това е прекрасен източник за придобиване на чужди знания и опит (особено за хакерите на Perl, а вече и Python). Ще е много добре, ако сте запознати със стандартните GNU development tools, като autoconf, automake, make, gcc, познания по shell и особено по Perl скритиране също ще са от голяма полза. Всичко това, разбира се, е част от скромния ни опит да погледнем по надълбоко в една Debian система.Subsections

George Danchev 2004-12-25